Oczyszczalnia ekologiczna na miarę XXI wieku

Obecnie wielu właścicieli nieruchomości pozbawionych przyłącza kanalizacyjnego rezygnuje z tradycyjnego szamba gromadzącego nieczystości na rzecz innych rozwiązań. Należy do nich oczyszczalnia ekologiczna.

Oczyszczalnie ekologiczne to zbudowane z żywic poliestrowych i włókien szklanych zbiorniki, których działanie opiera się na procesach beztlenowych i tlenowych. Składają się z dwóch komór: osadnika gnilnego z deflektorami oraz drenażu rozsączającego. W pierwszej komorze odbywają się procesy beztlenowe, w drugiej zaś tlenowe.

Przeciętny użytkownik oczyszczalni ekologicznej powinien wiedzieć przede wszystkim, że zastosowanie takiego rozwiązania jest w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz spełnia wszystkie wymogi stawiane przez państwo w ustawie dotyczącej odprowadzania ścieków do wód gruntowych.